Afstudeerstage opdrachtgeverschap

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een goede opleiding van studenten in ons vakgebied. Dat doen wij met een intensieve afstudeerstage. Wij zoeken gemotiveerde en initiatiefrijke studenten met humor die willen afstuderen op vraagstukken rondom het opdrachtgeverschap.

Intern opdrachtgeverschap
Binnen AT Osborne loopt een onderzoekstraject naar het interne opdrachtgeverschap. Daarin kijken we met name naar de aansturing van projectorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van projecten binnen (semi-)publieke organisaties. Opdrachtgevende organisaties zijn op verschillende wijzen vormgegeven, en geven daarmee op diverse wijzen invulling aan het opdrachtgeverschap in taken, verantwoordelijkheden en procedures. De organisatie van het opdrachtgeverschap is vaak complex, met vele betrokken managers, bestuurders en politici in verschillende projectfasen. Bij AT Osborne zien we dat organisaties vragen hebben over de wijze waarop ze het opdrachtgeverschap goed kunnen vormgeven.
Gezien de grote hoeveelheid aan opdrachtgevende organisaties en hun maatschappelijke functie is het opdrachtgeverschap een relevant thema. Daarnaast wordt het interne opdrachtgeverschap, in vergelijking met het projectmanagerschap, in de literatuur onderbelicht. Als AT Osborne helpen wij graag onze klanten door meer kennis te ontwikkelen binnen dit thema. Jouw afstudeeronderzoek kan hieraan bijdragen.

Mogelijke onderzoeksrichtingen
Recent is een masterstudent bij AT Osborne afgestudeerd op de invulling van het ambtelijke opdrachtgeverschap in provincies, gemeenten en waterschappen. Wij zien mogelijkheden voor vervolgonderzoeken. Voorbeelden van mogelijke onderzoeksthema’s zijn:
– De invulling van het interne opdrachtgeverschap in verschillende organisatorische contexten. Denk aan:
– een vergelijkend onderzoek tussen semipublieke, publieke en private opdrachtgevende organisaties;
– een onderzoek naar het opdrachtgeverschap in diverse domeinen (bijv. infrastructuur, gebiedsontwikkeling);
– een onderzoek naar de interactie tussen publieke opdrachtgevende en uitvoerende organisatieonderdelen in verschillende landen.
– De invulling van het intern opdrachtgeverschap in relatie tot de driehoek bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en projectmanager.
– De rol van de bestuurlijk opdrachtgever, politiek-bestuurlijke besluitvorming en/of de definitie van projectopdrachten.
Spreken deze thema’s jou aan of heb je ideeën voor een andere interessant vraagstuk rondom het opdrachtgeverschap? Neem dan snel contact op, dan gaan we graag met je in gesprek.

Begeleiding door ervaren adviseurs van AT Osborne
Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor jouw afstudeeronderzoek in eerste instantie bij jezelf. Je kunt van ons verwachten dat we je goed op weg helpen, bijsturen en met je meedenken. Daarvoor kun je terecht bij je afstudeerbegeleider(s). Wij stellen ons uitgebreide netwerk (intern en extern) en onze faciliteiten ter beschikking om jouw onderzoek een zo goed mogelijke kans van slagen te geven.

Wat verwachten wij?
Allereerst vinden we het belangrijk dat jij als persoon goed binnen onze organisatie past. Verder zijn we kritisch en zoeken naar talent dat zich weet te onderscheiden. Je zit in de eindfase van je masteropleiding in de richting van Construction Management & Engineering, (Technische)Bestuurskunde, Civiele Techniek, (Technische) Planologie of een andere master die aansluit bij het vakgebieden van projectmanagement en bestuurskunde.

Wat breng jij mee?
– Een meer dan gemiddelde interesse voor projecten in de fysieke omgeving
– Jouw energiek proactieve inzet en ondernemerschap
– Voldoende zelfstandigheid om kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren
– Een scherpe en analytische blik waarmee je over de grenzen van jouw eigen expertise heen kijkt

Wat staat daar tegenover?
Een passende stagevergoeding is nog maar het begin. Belangrijker is dat je van nabij kennis maakt met gedreven collega’s en spraakmakende projecten die ertoe doen in onze maatschappij. Je maakt daarnaast van nabij de praktijk van het consultancy-vak mee.

En vervolgens?
Jouw stage kon wel eens het begin zijn van een glanzende carrière. Als jouw talent gedurende de stage goed naar boven komt kun je als Young Professional solliciteren naar de functie van adviseur bij onze organisatie. Onze jonge aanwas begeleiden wij met een gericht ontwikkelprogramma om te laten groeien als adviseur of projectmanager.

Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over AT Osborne of over deze functie? Bel of mail met Alex Miggelenbrink Als je in aanmerking wilt komen voor deze functie, kun je je CV en motivatiebrief sturen aan recruitment@atosborne.nl.