Afstudeer opdracht – FIDIC AFWEGINGSMODEL VOOR (INTER)NATIONALE PROJECTEN

Afstudeer opdracht Breda
FIDIC AFWEGINGSMODEL VOOR (INTER)NATIONALE PROJECTEN

Internationaal heeft Witteveen+Bos een goede positie op diverse vakgebieden (zoals drinkwater, afvalwaterzuivering, havens, baggeren, kust- en rivierwaterbouw). In de afgelopen jaren is het aantal internationale kantoren gegroeid. Dat heeft vooral te maken met de groeiende internationale markt en de bijbehorende internationale projecten. Het contracteren en aanbesteden van deze projecten is steeds vaker een onderdeel van de projectscope voor ons als ingenieursbureau. Daarvoor kunnen verschillende contractvormen van verschillende organisaties zoals de International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) en de New Engineering Contract (NEC) gebruikt worden. Deze contractvormen verschillen op onderdelen van de Nederlandse contractvormen (zoals UAV-gc 2005). Daarnaast zijn de internationale contractvormen telkens in ontwikkeling. Onlangs heeft FIDIC een nieuwe contractenreeks gelanceerd. Het vergroten van onze kennis op het vakgebied van internationale contractvormen, de bijbehorende ontwikkelingen en ervaringen zien wij als een kans om ons (beter) in staat te stellen om internationale (complexe en integrale) projecten in de gebouwde omgeving te structureren en te begeleiden.

Wij hebben meerdere vraagstukken op het gebied van (inter)nationale contracten en contractvoorwaarden. Met name zijn we geïnteresseerd in Design, Build and Maintain DB(M) contracten. Eén van de thema’s is als volgt:
– Recent is door FIDIC de Rainbow Suite 2017 edition (Red, Silver & Yellow book) gelanceerd. Het hoofddoel van deze nieuwe reeks is het vergroten van duidelijkheid en zekerheid in contracten. De wijzigingen ten opzichte van de Rainbow Suite 1999 edities moeten leiden tot minder geschillen en meer succesvolle projecten. Vragen daarbij zijn:

· wat zijn de gevolgen van de wijzigingen voor de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers?
· hebben de wijzigingen gevolgen voor het toepassen van een specifieke contracttype?
· is het mogelijk om een afwegingsmodel te bouwen om eenvoudig een specifieke contracttype te kunnen adviseren aan opdrachtgevers?

Wat wij vragen
HBO of Universitaire opleiding op het gebied van bouwkunde, civiele techniek of aanverwant vakgebied. Affiniteit met geïntegreerde contractvormen (zoals Design, Build (and Maintain)) is een noodzaak.

Wat wij bieden
Vanuit ons kantoor in Breda kun je werken aan je onderzoek. Daarnaast kunnen wij zorgen voor de juiste middelen en kun je specialisten binnen ons bedrijf betrekken bij jouw onderzoek.
Duur: 6-8 maanden (andere tijdsduur ook in overleg mogelijk). Aanvang in overleg.

Wie wij zijn
Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.300 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Met de zeventien Sustainable Development Goals, oftewel SDG’s, maken we van onze wereld een betere plek voor iedereen. Wij hebben de SDG’s verankerd in onze bedrijfsvoering. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers. De kracht daarvan is dat de medewerkers samen ondernemen en het zorgt voor solidariteit en betrokkenheid. Jij hebt ook de mogelijkheid om aandeelhouder te worden na verloop van tijd.

Reageren?
Heb je belangstelling voor deze opdracht reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer ir. R.A.J. (Rob) Rijnen, teamleader (Inter)nationaal contractmanagement, telefoon 06 13 48 76 59.
LinkedIn: Rob Rijnen

Ben jij wie wij zoeken?

REAGEER HIER