No comments yet

Kwaliteitsborging in de woningbouw – Een onderzoek naar de gevolgen van de principes uit het wetsvoorstel ‘’Kwaliteitsborging voor het bouwen’’ met het oog op klantwaarde en kwaliteit in de woningbouwsector

Download

864 Downloads

Last Updated: 10-2017

DescriptionPreview

Kwaliteit en klantwaarde in de woningbouw dienen te worden verbeterd. Daar is een wetsvoorstel voor ingediend. Dit onderzoek gaat met behulp van onder andere interviews, casestudies en bedrijfsbezoeken na wat de gevolgen zijn van de regels in het wetsvoorstel voor een aannemer. De aansprakelijkheid van de aannemer wordt verscherpt en daardoor zullen zij meer verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit die ze leveren. De consument kan in het geval van verborgen gebreken na oplevering terugvallen op de aansprakelijkheid van de aannemer. Dit verstevigt de positie van de consument.
Met het oog op de regels uit het wetsvoorstel kan het bouwproces verdeeld worden in de plantoets en de uitvoeringstoets. De plantoets bestaat uit het toetsen van het ontwerp aan de eisen uit het Bouwbesluit en het juist documenteren van alle relevante stukken. Tijdens de uitvoering wordt er toezicht gehouden op de risico’s en op de juiste verwerking van de bouwmaterialen. Vakmanschap is belangrijk want de verwerking van producten is op dit moment in de bouw de zwakste schakel. Een woning wordt bij oplevering vaak beoordeeld op basis van het aantal opnamepunten maar die zeggen niet alles over de kwaliteit. De verplichte metingen versterken de visuele inspectie tijdens de oplevering. Dit is positief voor de consument en de klantwaarde. Het dossier van de woning laat uiteindelijk zien of de woning voldoet aan de vooraf gestelde eisen.
De focus moet door invoering van het wetsvoorstel niet alleen komen te liggen op het maken van foto’s, het invullen van lijstjes of het maken van een compleet dossier. Kwaliteit wordt gerealiseerd op de bouwplaats. Elke partij moet ruimte krijgen in de planning om zijn eigen werkzaamheden goed uit te voeren maar er moet wel structuur zijn in de documentatie van het project, in de communicatie en in de samenwerking. Het risico-gestuurd, meetbaar en aantoonbaar vastleggen van kritieke aspecten moet onderdeel worden van de werkwijze van de uitvoerder en de werkvoorbereider. Vertrouwen in elkaars werk blijft belangrijk want niet alles kan gemeten, gefotografeerd of gecontroleerd worden.

Post a comment