Towards sustainable parking: decision making of governmental and commercial stakeholders – N. Weterings

Duurzaamheid van de stedelijke omgeving is zeer afhankelijk van vervuiling en emissies die veroorzaakt worden door mobiliteit. De laatste jaren groeit de aandacht voor duurzaamheid in relatie tot parkeren. Als gevolg, implementeren en ondersteunen de overheid en parkeer industrie een groot scala aan duurzame ontwikkeling. Om succesvol samen te kunnen werken in projecten die als doel hebben parkeren duurzamer te maken, moeten gemeenten en parkeerexploitanten samen inzetten op de meest kansrijke ontwikkeling. Binnen dit onderzoek wordt MCDA en AHP gebruikt om zes belangrijke duurzame parkeerontwikkelingen aan de hand van criteria te beoordelen. Dit resulteert in een prioritering waarbij ‘introductie van navigatie gecombineerd met betaalapplicatie’ als belangrijkste duurzame ontwikkeling wordt gezien door de stakeholder groepen overheid en markt partijen.

 

Full text