The use of waste as fill material in the land reclamation projects of Jakarta – N. Barry

Om met de verstedelijkingsproblemen en de economische noodzaak voor uitbreiding om te gaan, is de overheid van Jakarta van plan om meer land aan te winnen in de Jakarta Bay. Meer land betekent het ontladen van de binnenstedelijke overbevolking, het vergroten van de economische groei en het oplossen van veel milieu-en gezondheidsproblemen waar de stad mee wordt  geconfronteerd. Echter, de landaanwinning activiteiten van sommige eilanden zijn amper begonnen en nu al worden de ontwikkelaars geconfronteerd met moeilijkheden bij het vinden van voldoende hoeveelheden zand.Bij de aanpak van het probleem van zand schaarste in het geval van Jakarta, een stad die zich kenmerkt door overmaat aan afvalproductie, inadequate beheer van afvalstoffen en gebrek aan stortplaatsen, is het moeilijk om niet aan het gebruik van afval als alternatief vulmateriaal te denken; het begrip “werk met werk”. Dit onderzoek evalueert de mogelijkheden om zand te kunnen vervangen door afval als vulmateriaal bij de landaanwinning projecten van Jakarta binnen de sociale, ecologische en economische context van de stad. De onderzoeksresultaten identificeren soorten afval die gebruikt kunnen worden, manieren of methoden van gebruik van deze soorten afval en  toepassingsvoorwaarden voor de stad Jakarta.

Full text