The municipal land supply: risk or sustainable opportunity? – G. Kant

Nederlandse gemeenten hebben belangrijke rol op de grondmarkt. Aan de ene kant zijn gemeenten een actieve stakeholder op de grondmarkt en aan de andere kant stellen ze regelgeving voor deze markt op. Verder hebben gemeenten hebben de grootste  grondvoorraad van alle stakeholders op de grondmarkt. In dit onderzoek wordt de impact van de economische crisis op de  gemeentelijke grondvoorraad en daarmee op de financiële situatie van gemeenten onderzocht. Alle gemeenten in de provincie Noord‐Brabant zijn geanalyseerd aan de hand van een multi criteria analyse in hoeverre ze in financieel gevaar verkeren ten gevolge van verliezen op hun grondvoorraad. Vervolgens worden mogelijk duurzame beleidsoplossingen (DBO) besproken en getest op toepasbaarheid onder gemeentelijke, consultancy en academische experts. Met behulp van de fuzzy Delphi methode zijn de resultaten geanalyseerd en toepasbaarheid en bepalende factoren gerangschikt. Om in zijn geheel financiële continuïteit, duurzaam gebruik van ruimte en duurzame vormen van grondbeleid bij gemeenten te stimuleren.

Full text