The effect of macro-attributes on the development of the energy service company concept in the intramural sector – F. van Lier

De intramurale zorgsector staat sinds de invoering van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) voor grote uitdagingen op financieel vlak. Het energieverbruik en de energieprijs nemen toe, waar er weinig geld is voor investeringen. Een Energie service company zou hier een oplossing kunnen vormen, maar is nog relatief onbekend. Met behulp van System Dynamics wordt onderzocht wat het effect van ontwikkelingen op macro-economisch en sociaal zijn op de kans van groei van de ESCo markt. Hieruit blijkt dat ongeacht het scenario, de kans zal toenemen in de toekomst. Scenario analyse wijst uit dat het wijs is om te blijven investeren in de promotie van ESCo’s door publieke en commerciële partijen, waar de eerste ESCo’s het beste uitgerold kunnen worden in de oudere intramurale zorginstellingen.

Full text