Tenant participation in sustainable renovation projects – S. Reuvekamp

Dit onderzoek gaat over bewonersparticipatie bij duurzame renovatieprojecten, uitgevoerd door Nederlandse woningbouwcorporaties. Het is wettelijk verplicht dat 70 procent van de bewoners toestemming geven voordat het renovatieproject doorgang kan vinden. Echter blijkt dat deze toestemmingsgrens een probleem kan zijn wat leidt tot vertraging of een projectstop. In dit onderzoek is de invloed van de inhoud van het projectplan op de bewonersparticipatie onderzocht. De belangrijkste conclusies waren dat een projectplan begrijpelijk, voordelig en binnen de mogelijkheden van de bewoner moet zijn. De belangrijkste factor hiering is het niveau van huurverhoging, ondanks dat het doel van het duruzame renovatieproject onder andere is het verlagen van de integrale woonlasten voor de bewoner.

Full text