Smart grids on industrial areas – S. Lubach

Het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen groeit en een transitie in de energievoorziening wordt verwacht. Duurzame energie uit zon en wind is echter oncontroleerbaar en kan onbalans veroorzaken in het elektriciteitssysteem. Om duurzame energie te implementeren zijn smart grids nodig om vraag en aanbod af te stemmen. De industriële sector biedt een groot potentieel om vraagsturing toe te passen en in te spelen op het wisselende aanbod van energie. Concepten voor flexibel gebruik van energie zijn onderzocht.Deze flexibiliteit heeft ook economische waarde; verdienmodellen voor smart grid toepassingen zijn gegeven. In een case studie is een voorbeeld gegeven van een smart grid toepassing voor een collectief warmte/koude‐netwerk op een industrieterrein. Een agent based simulatiemodel optimaliseert het energieverbruik, wat resulteert in toename van het gebruik van hernieuwbare energie en een substantiële daling van de kosten.

Full text