Preservation of the existing housing stock of housing associations – F. van den Aker

In de komende vijftien jaar zal de energiemarkt enorm veranderen gedreven door een  toenemende vraag naar energie en tegelijkertijd sterk afnemende voorraden van fossiele brandstoffen. Deze ontwikkelingen zullen leiden tot verdere stijgingen van de energieprijzen. Voor huishoudens met lage inkomens worden hier door getroffen. Woningcorporaties voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor de totale woonkosten (huur + energie) van hun huurders. Duurzame energie biedt mogelijke oplossingen voor dit probleem echter zijn woningcorporaties gebonden aan zeer specifieke regelgeving. Het doel van dit artikel is om een advies te geven richting Woonbedrijf voor de meeste geschikte organisatievorm voor de verduurzaming van de Airey wijk. Hierbij is gebruikt gemaakt van een literatuur studie gecombineerd met een financieel model en AHP analyse. Het organisatiemodel waarbij de huurders collectief deelnemen in een energie coöperatie resulteerde in de hoogste score.

Full text