Modeling the relationships towards the performance of non revenue water – B. Korevaar

Één van de methodes om drinkwater efficiënter te beheren is het verminderen van non‐revenue water in een drinkwatersysteem. Een actieplan voor het verlagen van non‐revenue water kan worden gemaakt, wanneer de prestatie van non‐revenue water is geanalyseerd. De huidige analysemethode neemt te veel tijd in beslag. Om een eerste stap te zetten naar een efficiëntere analyse is er in samenwerking met Royal HaskoningDHV voorgesteld om de relaties te analyseren die de prestaties van non‐revenue water en zijn componenten heeft met andere variabelen. In het model wordt de prestatie van non‐revenue water uitgedrukt in  liters/aansluiting/dag. De variabelen die worden gebruikt in het model zijn: de aansluitingsdichtheid, de druk, de nacht piekfactor, het aantal aansluitingen en de sector type. De relaties worden weergegeven in structurele modellen, de vergelijkingen voortkomend uit de modellen worden geanalyseerd met behulp van de meervoudige backward elimination regressie analyse. Uit de resultaten komt naar voren dat de lekverliezen (een component van non‐revenue water) de nacht piekfactor beïnvloed. Ook blijkt uit de 95% betrouwbaarheidsinterval, de variatie en de krimp in het model dat de structurele vergelijkingen te onnauwkeurig zijn om te worden gebruikt voor voorspellende doeleinden.

Full text