Exploring sustainable investment behavior of the private homeowner: the influence of neighborhood satisfaction – E. Bisseling

Bij het verduurzamen van de bestaande huizenvoorraad, blijkt het moeilijk te zijn private huiseigenaren over te halen tot deze investering. Kan buurtverbetering gebuikt worden om private huiseigenaren meer bereid te krijgen tot investeren? In dit onderzoek wordt een relatie tussen buurttevredenheid en investeringsgedrag onderzocht. Een Bayesiaans Netwerk model wordt gebruikt om relaties te vinden tussen buurttevredenheid, attituden, kennis, socio demografische informatie en de aangegeven investeringsgedrag, uit een enquête gedaan onder geselecteerde buurten in Eindhoven. Een indirecte relatie tussen buurttevredenheid  en investeringsgedrag is gevonden in dit onderzoek, welke een basis kan vormen voor verder onderzoek over het gebruik van dit verband. Huiseigenaren blijken het meest prijsbewust te zijn, de grootste indicator voor investeringsgedrag die blijkt uit dit  onderzoek.

Full text