Exploiting the energy saving potential of non-residential corporate property by adopting a new strategy to building maintenance and repair – M. Oosterbaan

Het onderhoud en beheer van utiliteitsgebouwen biedt kansen om met minimale extra inspanning energie reducerende maatregelen te treffen. Energiebesparingsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd door naast  instandhouding van het vastgoedobject ook te sturen op optimalisatie van de energie efficiëntie van het gebouw. Dit onderzoek reflecteert op verschillende aanpakken om verbetermaatregelen te identificeren en te beoordelen. Hiervoor is een dynamisch rekenmodel ontwikkeld waarmee voor onderhoudsscenario’s inzicht kan worden gecreëerd in verwachte energiebesparingen, onderhoud- en energiekosten.

 

Full text