Energy Services in the Dutch social housing sector – B. Kroon

De energetische kwaliteit van de meeste sociale huurwoningen voldoet niet aan de huidige eisen, waardoor de woonlasten van veel huurders onnodig hoog zijn. Woningcorporaties moeten investeren om de kwaliteit van hun vastgoedportefeuille te verbeteren, maar kunnen door verscheidene redenen deze kosten moeilijk dekken. Een veelvuldig genoemde oplossing voor woningcorporaties is het brengen van energie services. Energie services kent twee verdienmodellen, gericht op het verlagen van de energie vraag en energie levering. Dit onderzoek beoordeeld een twaalftal projecten in de sociale woningsector, waarbij een of beide energie services zijn toegepast, op energetische kwaliteit en financiën. Vooral decentrale, kleinschalige energie levering door corporaties verbetert de energetische kwaliteit van de woning in hogere mate, waarbij de verdiencapaciteit van energielevering zorgt de financiën van projecten sterk verbeterd. Gezien de voordelen van energielevering door corporaties is het noodzakelijk dat wet- en regelgeving wordt aangepast om dit te faciliteren.

Full text