Concentration of public services in municipal real estate in response to demographic transition – E. van Bunningen

De gemeentelijke begroting staat onder druk ten gevolge van demografische transitie (DT) en bezuinigingen. Dit voedt de discussie over gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Steeds meer regio’s in Nederland krijgen te maken met DT. Als gevolg van DT en andere sociale ontwikkelingen wordt de ondergrens voor het minimum aantal gebruikers eerder bereikt (Rijk et.al., 2012). Hierdoor komt de huidige decentrale voorzieningenstructuur onder druk te staan en wordt behoud ervan onmogelijk. De concentratie van maatschappelijk diensten word door experts aangedragen als mogelijke oplossing. Echter bij raadsleden en inwoners duidt dit op weerstand. Zij willen alle diensten in alle dorpen beschikbaar houden. Dit afstudeeronderzoek geeft inzicht in de beweegredenen en voorkeuren van gemeentelijke actoren en de consequenties van bepaalde alternatieven. Ook word getracht de financiele gevolgen in kaart te brengen. Het onderzoek probeert raadsleden bewust te maken hun keuzes en de gevolgen ervan.

 

Full text