Verkennend onderzoek naar geïntegreerde publieke-private samenwerkingen in de GWW-sector; Organisatiekundige benadering vanuit Design en Construct overeenkomsten