The effect of macro-attributes on the development of the energy service company concept in the intramural sector – F. van Lier

De intramurale zorgsector staat sinds de invoering van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) voor grote uitdagingen op financieel vlak. Het energieverbruik en de energieprijs nemen toe, waar er weinig geld is voor investeringen. Een Energie service company zou hier een oplossing kunnen vormen, maar is nog relatief onbekend. Met behulp

Continue reading

Against mathematics: how 2+2 can equal 5 – M. van Ardenne

The notion that a single firm cannot innovate in isolation serves as starting point for the open innovation paradigm introduced by Chesbrough (2003). In order to improve innovative performance and thereby create value, firms have to engage with other parties to gain access to new ideas or resources (Dahlander and

Continue reading

Concentration of public services in municipal real estate in response to demographic transition – E. van Bunningen

De gemeentelijke begroting staat onder druk ten gevolge van demografische transitie (DT) en bezuinigingen. Dit voedt de discussie over gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Steeds meer regio’s in Nederland krijgen te maken met DT. Als gevolg van DT en andere sociale ontwikkelingen wordt de ondergrens voor het minimum aantal gebruikers eerder bereikt (Rijk

Continue reading

Home buyers appreciation of installed photovoltaic systems – T. Wissink

This paper contains the most important findings of researching the preferences of dwelling buyers regarding dwellings on which the former owner installed a photovoltaic system(PV system). These preferences are determined using a discrete choice model on stated preference data of dwelling buyers in the Eindhoven region. The most important conclusions

Continue reading

Aligning Supply and Demand for Energy Service Companies in the Cure Market using Analytical Hierarchy Process and System Dynamics – K. Hemink

Outsourcing to Energy Service Companies (ESCos) is an arising concept in the Cure market. Market supply and demand of Energy Service Companies should be aligned to benefit from energy savings and lowering energy costs. The research method of Analytical Hierarchy Process is used to give insight in the needs and

Continue reading

Spatial modelling to allocate locations for public charging stations – G. Kanters

This paper is about the development of a location allocation model for public charging stations. Especially in urban environments a public charging infrastructure is required for further developments of electric mobility. The model is applied to the municipality of Eindhoven to find a solution for the location problem of public

Continue reading

Tenant participation in sustainable renovation projects – S. Reuvekamp

Dit onderzoek gaat over bewonersparticipatie bij duurzame renovatieprojecten, uitgevoerd door Nederlandse woningbouwcorporaties. Het is wettelijk verplicht dat 70 procent van de bewoners toestemming geven voordat het renovatieproject doorgang kan vinden. Echter blijkt dat deze toestemmingsgrens een probleem kan zijn wat leidt tot vertraging of een projectstop. In dit onderzoek is de

Continue reading

Towards sustainable parking: decision making of governmental and commercial stakeholders – N. Weterings

Duurzaamheid van de stedelijke omgeving is zeer afhankelijk van vervuiling en emissies die veroorzaakt worden door mobiliteit. De laatste jaren groeit de aandacht voor duurzaamheid in relatie tot parkeren. Als gevolg, implementeren en ondersteunen de overheid en parkeer industrie een groot scala aan duurzame ontwikkeling. Om succesvol samen te kunnen

Continue reading

Transportable CO2-neutral houses for one-person households – R. van Beurden

The housing market in the Netherlands is locked. Vacant land positions prove to be unmarketable and customers’ in secureness is high, resulting in little movement of residents from one dwelling to another. Increased individualization affects the formation of households and renting has become more popular among starters instead of buying

Continue reading

Sustainable stadium development – R. Schrama

Due to emotions and the apparent benefits of stadiums, almost all Dutch municipality hosting a professional football club are owner of the stadium. This brings along too high financial risks in relation to the gained benefits. With sustainable (re)development these stadiums can become more beneficial. A questionnaire among 31 City

Continue reading

Sustainable building reuse – C. Vasilache

Leegstaande gebouwen vormen een onvoldoende benutte”goudmijn” voor toekomstige gebiedsontwikkeling. Door voorkeuren te ontdekken van de toekomstige gebruikers, kunnen leegstaande gebouwen worden hergebruikt en een belangrijke bijdrage leveren aan een meer duurzame ontwikkeling binnen de bouwsector. Full text

Continue reading

Exploiting the energy saving potential of non-residential corporate property by adopting a new strategy to building maintenance and repair – M. Oosterbaan

Het onderhoud en beheer van utiliteitsgebouwen biedt kansen om met minimale extra inspanning energie reducerende maatregelen te treffen. Energiebesparingsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd door naast  instandhouding van het vastgoedobject ook te sturen op optimalisatie van de energie efficiëntie van het gebouw. Dit onderzoek reflecteert op verschillende aanpakken om verbetermaatregelen te identificeren

Continue reading

Prioritizing areas for the implementation of an adaptive traffic management system within the municipality of Copenhagen – L. van der Heijden

In recent years, governments are facing the challenges of climate change. Traffic is responsible for several environmental problems in urban areas. Traffic congestion poses a challenge for all large and growing urban areas. Especially Carbon Dioxide has become an increasingly serious problem due to its negative impacts on the climate change.

Continue reading

Influence of tax benefits on energy neutral renovation of private homeowners – E. Timori

In the recent past, the Dutch government has tried to motivate homeowners to take measures in order to reduce energy consumption through the provision of subsidies. This has often resulted in small changes and measures such as double glazing, solar panels and etc., without any comprehensive and structural approaches such as

Continue reading