What opportunities is shrinkage offering for sustainability? – D. Smeets

This research investigates the possible offering of opportunities for sustainability in shrinkage areas. The phenomenon shrinkage is elaborated and its meaning for The  Netherlands. The extent of the issue for Parkstad Limburg and Heerlen as a pioneer shows us the effects for the future. The interaction between shrinkage and sustainability

Continue reading

Sustainable business models for public charging points – W. Vollers

This paper is about the placement and operation of public charging points for electric vehicles. The points are placed in semi-large Dutch municipalities during 2013 to 2015 and operated until 2020. Different costs-, income- and organisation measures are combined in scenarios, showing the financial impact on the budget of the operator.

Continue reading

Preservation of the existing housing stock of housing associations – F. van den Aker

In de komende vijftien jaar zal de energiemarkt enorm veranderen gedreven door een  toenemende vraag naar energie en tegelijkertijd sterk afnemende voorraden van fossiele brandstoffen. Deze ontwikkelingen zullen leiden tot verdere stijgingen van de energieprijzen. Voor huishoudens met lage inkomens worden hier door getroffen. Woningcorporaties voelen zich steeds meer verantwoordelijk

Continue reading

The potential of PV panels near road infrastructure in the Netherlands – P. Jochems

Energy from PV panels is considered as very important to decrease the greenhouse gas emissions and leave behind some fossil energy sources for future generations. In the Netherlands space is scarce and not all buildings are suitable for PV. Unused land space or noise barriers near road infrastructure can be used

Continue reading

Energy Services in the Dutch social housing sector – B. Kroon

De energetische kwaliteit van de meeste sociale huurwoningen voldoet niet aan de huidige eisen, waardoor de woonlasten van veel huurders onnodig hoog zijn. Woningcorporaties moeten investeren om de kwaliteit van hun vastgoedportefeuille te verbeteren, maar kunnen door verscheidene redenen deze kosten moeilijk dekken. Een veelvuldig genoemde oplossing voor woningcorporaties is

Continue reading

Modeling the relationships towards the performance of non revenue water – B. Korevaar

Één van de methodes om drinkwater efficiënter te beheren is het verminderen van non‐revenue water in een drinkwatersysteem. Een actieplan voor het verlagen van non‐revenue water kan worden gemaakt, wanneer de prestatie van non‐revenue water is geanalyseerd. De huidige analysemethode neemt te veel tijd in beslag. Om een eerste stap

Continue reading

Exploring sustainable investment behavior of the private homeowner: the influence of neighborhood satisfaction – E. Bisseling

Bij het verduurzamen van de bestaande huizenvoorraad, blijkt het moeilijk te zijn private huiseigenaren over te halen tot deze investering. Kan buurtverbetering gebuikt worden om private huiseigenaren meer bereid te krijgen tot investeren? In dit onderzoek wordt een relatie tussen buurttevredenheid en investeringsgedrag onderzocht. Een Bayesiaans Netwerk model wordt gebruikt

Continue reading

Smart grids on industrial areas – S. Lubach

Het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen groeit en een transitie in de energievoorziening wordt verwacht. Duurzame energie uit zon en wind is echter oncontroleerbaar en kan onbalans veroorzaken in het elektriciteitssysteem. Om duurzame energie te implementeren zijn smart grids nodig om vraag en aanbod af te stemmen. De industriële

Continue reading

Convincing tenants to participate in sustainable renovation – M. van der Spank

This research investigates how tenants can be convinced to participate in sustainable renovation against rent increase. Housing associations are forced to improve their existing housing stock in order to cope with governmental goals and to keep the stock competitive and valuable. Moreover, rent increase is necessary to recoup costly investments

Continue reading

The use of waste as fill material in the land reclamation projects of Jakarta – N. Barry

Om met de verstedelijkingsproblemen en de economische noodzaak voor uitbreiding om te gaan, is de overheid van Jakarta van plan om meer land aan te winnen in de Jakarta Bay. Meer land betekent het ontladen van de binnenstedelijke overbevolking, het vergroten van de economische groei en het oplossen van veel

Continue reading

The SustainAbility of Stations – M. Loonen

The Sustainable Stations Scan is an assessment tool which measures the sustainability of a railway station. It was developed for NS and ProRail, the two largest companies in the Dutch Railway sector. The tool gives a quick yet extensive overview of a station but currently it is too multi-interpretable and

Continue reading

What’s in it for you? Consumers making their dwelling energy neutral collectively – M. Elkink

Grote energiebesparingen kunnen behaald worden door bestaande woningen te verduurzamen. Consumenten zijn zich vaak niet bewust van de voordelen die er kunnen zijn voor hen en nemen niet de stap om de woning te verduurzamen. Het onderzoek maakt de voordelen van een renovatie naar energie neutrale woningen inzichtelijk door middel

Continue reading

The municipal land supply: risk or sustainable opportunity? – G. Kant

Nederlandse gemeenten hebben belangrijke rol op de grondmarkt. Aan de ene kant zijn gemeenten een actieve stakeholder op de grondmarkt en aan de andere kant stellen ze regelgeving voor deze markt op. Verder hebben gemeenten hebben de grootste  grondvoorraad van alle stakeholders op de grondmarkt. In dit onderzoek wordt de

Continue reading

Maintain a dynamic office real‐estate market in the province Noord‐Brabant – G. Lamers

The economical growth and eagerness to develop out of the past decades has caused the present overstock off office real-estate. By the use of System Dynamics this research predicts the effects the effect of futures measures in future scenarios (within the real-estate office market of ‘s Hertogenbosch). The most important

Continue reading