Interview Bauke de Vries on BNR – Big Data

Big data wordt steeds belangrijker in de bouw. Er kan zo veel beter ingespeeld worden op de wensen van de bewoners

Met behulp van hun big data heeft Funda de opdracht gegeven aan architecten het ideale huis te maken wat ook nog eens realistisch is voor de meeste mensen. Hoe kan big data nog meer gebruikt worden om de wensen van de bewoner tegemoet te komen?

We praten erover met:

  • Dingeman Deijs, architect en mede ontwerper van het Funda huis
  • Bauke de Vries, hoogleraar ontwerpsystemen aan de Technische Universiteit Eindhoven

Luister de uitzending hier


English version:

Big data is becoming increasingly important in construction. Therefore the wishes of the residents can be addressed much better.

Using their big data, Funda has given architects the assignment to create the ideal home which is also realistic for the majority of the people. How can big data further be used to meet the needs of the residents?

Discussed by:

  • Dingeman Deijs, architect and co-designer of the house Funda
  • Bauke De Vries, professor of design systems at the Technical University Eindhoven

Listen to the broadcast here (in Dutch only)