HEVO: Afstudeerder exploitatie gemeentelijk vastgoed

Opzoek naar een leuke afstudeeropdracht? HEVO is opzoek naar een afstudeerder met de volgende afstudeeropdracht: onderzoek wat de impact is van gemeentelijke organisatieveranderingen en fusies op de investeringen in en de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed.

De volgende vraagstukken/deelvragen kunnen hierbij worden gesteld:
– Welke (financiële) gevolgen heeft een fusie voor de geldstromen (huisvesting, personeel etc.)?
– Wat is de wisselwerking tussen keuzes op het gebied van vastgoed en organisatieveranderingen? Ofwel, hoe beïnvloeden vastgoedscenario’s de organisatorische lasten denkend aan (in)efficiency in samenwerking, logistieke aspecten, beheer etc. en omgekeerd?
– Op welke manier spelen emotionele aspecten en maatschappelijke waarde een rol bij de keuze voor vastgoedscenario’s?
– Hoe ziet een effectieve kernportefeuille eruit (vorm en volume van het vastgoed dat een gemeente ook echt nodig heeft voor haar kernactiviteiten)?

Meer info? klik hier