====== Dutch below =======
2nd Anniversary of CoUrsE! – “Catch the Wave”

Study of CoUrsE! is 10 years guaranteed for many activities, conferences and international study tours organized by and for our students. We celebrated this during our tenth anniversary celebration which took place on Friday, May 31, 2013 at the Technical University of Eindhoven.

On this particular day, led by our chairman, Mr. Ir Bert van Eekelen MBA, carried the theme: Catch the Wave !. “After several years of economic downturn, the participants of our anniversary event, prepared and prepared to immediately correct the wave of economic recovery to surf it! ‘ You is then treated to an interactive afternoon with two high-profile speakers and lively discussions.

– Robbert Benninga MBA, elected that year as one of the eight speakers worldwide in the Global CEO International ‘Profiles in Leadership Program, threw us into the deep and helped us in a catchy and positively to new insights. How do we adapt ourselves and our organizations to the future markets? How do we operate in the future and what we do when the economy picks up again really? But above all, how we bring about the necessary changes?

– Vincent Taapken MBA represented a new generation of developers in the Netherlands. In a turbulent time when it comes to quality and distinctiveness, he knew how to instill vibrant city developments with his new company and he operates as a pioneer in the sector. How does he see the future in the construction and development and where we are going? Issues we were able to answer after this anniversary celebration.

The day was concluded with a buffet and a spectacular feast for the enthusiast. We had a good turnout, allowing sufficient time to speak to each other again.
===== Dutch ====

Studievereniging of CoUrsE! staat al 10 jaar garant voor tal van activiteiten, conferenties en internationale studiereizen georganiseerd voor en door onze studenten. Wij hebben dit gevierd tijdens onze tweede lustrumviering welke plaats zal vinden op vrijdag 31 mei 2013 op de Technische Universiteit Eindhoven.

Op deze bijzondere dag werd u, onder leiding van onze dagvoorzitter, de heer Ir Bert van Eekelen MBA, meegenomen in het thema: Catch the Wave!. ‘Na een aantal jaren van economische teruggang worden de deelnemers van onze lustrumbijeenkomst, voorbereid en klaargestoomd om direct juist op de golf van economisch herstel mee te kunnen surfen!’ U werd daarbij getrakteerd op een interactieve middag met een tweetal spraakmakende sprekers en levendige discussies.

– Robbert Benninga MBA, destijds gekozen als één van de acht wereldwijde sprekers in het Global CEO International ‘Profiles in Leadership’ Program, gooide ons in het diepe en hielp ons op een pakkende en positieve wijze aan nieuwe inzichten. Hoe passen wij onszelf en onze organisaties aan op de toekomstige markten? Hoe opereren wij in de toekomst en wat doen we als de economie daadwerkelijk weer aantrekt? Maar bovenal, hoe bewerkstelligen we de benodigde veranderingen?

– Vincent Taapken MBA vertegenwoordigde een nieuwe generatie projectontwikkelaars in Nederland. In een turbulente tijd waar het aankomt op kwaliteit en onderscheidend vermogen, wist hij met zijn nieuwe onderneming levendige stadsontwikkelingen aan te jagen en opereert hij als pionier in de sector. Hoe ziet hij de toekomst in de bouw en ontwikkeling en waar gaan wij naartoe? Vraagstukken waar wij na afloop van deze lustrumviering een antwoord op konden geven.

De dag werd afgesloten met een buffet en een spetterend feest voor de liefhebber. Er was een mooie opkomst, waarbij voldoende tijd gevonden werd om elkaar weer eens te spreken.